تعمیر پرینتر اپسون ۱۴۳۰w

تماس با ما تعمیر پرینتر اپسون ۱۴۳۰w پرینتر اپسون ۱۴۳۰w بعد ازپرینتر اپسون ۱۴۱۰به بازار عرضه شد.تنها فرق پرینتر اپسون ۱۴۳۰با پرینتر اپسون ۱۴۱۰تنها wifi این پرینتر میباشد. سیستم هد این با پرینتر اپسون ۱۴۱۰وپرینتر اپسونL1800برابر میباشد.سیستم هد پرینتر اپسون ۱۴۳۰wمثل بقیه پرینتر های اپسون MicroPiezo میباشد. جنس جوهر فابریک پرینتر اپسون ۱۴۳۰wدر داخل پرینتر [...]Read More