آموزش ریست کنتور اپسون

آموزش ریست کنتور اپسون

آموزش ریست کنتور اپسون پرینتر های اپسون معمولا بعد از یک تعداد پرینت به ریست می رسد . ریست کردن پرینتر مثل تظیمات کارخانه پرینتر میباشد .نرم افزار ریست مین برد دستگاه را تخلیه میکند. عوامل وجود دارد که پرینتر زود تر ویا دیرتر به ریست میرسد ۱هد کلین زیاد هدکلین در پرینتر های اپسون […]

Read More